Dalintis Facebook'e

  

Apie interviu išrašus

Bazę sudarantys interviu su vilniečiais buvo įrašomi į diktofoną, o vėliau išrašomi programa CLAN, kuri skirta automatinei šnekos analizei.

Šie išrašai nėra įprastinis rašytinis tekstas, bet tam tikras sakytinės kalbos perteikimas raštu, išlaikant ją kaip įmanoma autentišką. Suredaguotos šioje bazėje tėra skiltyje VILNIEČIAI APIE... pateiktos rinktinės citatos.

Autentiškas perteikimas reiškia, kad išrašant palikti žodžių ar skiemenų pakartojimai, nebaigti žodžiai, įvairūs garsiniai pertarai (mmm, aaa, eee ir kt.), iliustruoti pritarimo (mh), kostelėjimo (hm) ar kiti garsai. Netaisyti spontaniškam kalbėjimui būdingi linksnio ar žodžio formos neatitikimai, nestandartinis tarimas, kalbos riktai. Dėl CLAN specifikos tikriniai vardai gali būti užrašyti mažosiomis raidėmis, o kalbėtojo pabrėžtas žodis pabrauktas. Išskyrus pavienius atskirus žodžius, kurie vartojami kaip slengas ar skoliniai, diduma rusiškų ar angliškų intarpų, ypač ištisų sakinių, išrašyti laikantis originalo rašybos.

Nors moksliniuose sakytinės kalbos išrašuose paprastai nenaudojama rašytinio teksto skyryba, kad būtų lengviau bazės vartotojui, rašytinei kalbai įprasčiausiose vietose ir žymint ilgesnę pauzę sudėti kableliai. Išrašinėtojų studentų komanda buvo nemaža, todėl gali pasitaikyti nedidelių nevienodumų.

Laikantis tyrimo etikos visi interviu minimi vardai (išskyrus viešųjų, žinomų asmenų) anonimizuoti. Jie užrašyti formatu xvardasx arba palikta pirmoji vardo raidė ar inicialai.

Interviuotojo (tyrėjų ar pagalbininkų studentų) kalbos eilutės žymimos kodu TYR, į pokalbį įsiterpęs kalbėtojo draugas - santrumpa DRG, o kiekvienam informantui suteikiamas specialus kodas. Jį toliau pateikta tvarka sudaro:
 
  • tautybę nurodančios raidės – L (lietuvių), M (mišrios šeimos), LEN, RU, BLR (lenkų, rusų, baltarusių),
  • lytį nurodančios raidės M arba V,
  • amžių nurodantis skaičius,
  • abėcėlės raidė (A, B, C...), atskirianti tos pačios tautybės, lyties ir amžiaus informantus.


Išrašuose naudojami simboliai ar kodai:

+... – nebaigta mintis
xxx – nesuprantamas, negirdimas ir todėl neišrašytas žodis ar frazė
[?] – išrašinėtojas nebuvo tikras, ar išgirdo teisingai
%sit: $ – prieš ir po šiuo ženklu einančios kalbos persidengimas, kalbėjimas vienu metu
%com arba komentaras – išrašinėtojo pastabos apie pokalbio situaciją (juoką, telefono skambutį, kitų asmenų intarpus ir pan.).


Jei pastebėsite netikslumų ar turėsite pastabų, rašykite mums į info@sociolingvistika.lt arba naudokite skiltį „Komentaras“. Ačiū!