Dalintis Facebook'e

  

Mūsų tyrimai


2014 m. parengtame teminiame elektroninio žurnalo „Taikomoji kalbotyra“ (www.taikomojikalbotyra.lt) (sud. ir red. Loreta Vaicekauskienė) skelbiami keturi straipsniai, parengti naudojant duomenų bazės medžiagą:

Aliūkaitė, Daiva. 2014. Būdingųjų vilniečių tarties bruožų beieškant: 25–35 metų vilniečių balsių trumpinimo polinkiai.

Čičirkaitė, Ramunė. 2014. Vilnietiško balsių ilginimo socialinė reikšmė. Moksleivių pasąmoningųjų nuostatų tyrimas. 

Urbanavičienė, Jolita. 2014. Vilniečių kalbos vardažodžių kirčiavimas: sinchroninis Saussure’o ir Fortunatovo dėsnis. 

Vaicekauskienė, Loreta. 2014. Didmiestis ir sostinė geriausios lietuvių kalbos percepcijose. 

Kiti bazės medžiaga paremti tyrimai

Čičirkaitė, Ramunė ir Loreta Vaicekauskienė, 2012: Balsių ilginimas kaip sociolingvistinė vilniečių tarties ypatybė, Taikomoji kalbotyra 1. 

Užpalytė, Kamilė, 2012: Vilnietiška Vilniaus miesto samprata: kursinis darbas. Darbo vadovas dr. Donatas Brandišauskas. Vilnius: Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas.

Vaicekauskienė, Loreta ir Ramunė Čičirkaitė, 2011: „Vilniaus klausimas" bendrinės lietuvių kalbos sampratose: metalingvistinių vilniečių komentarų tyrimas, Darbai ir dienos 56, 55–74.