Dalintis Facebook'e

  

Interviu klausimynas

Čia pateikiame pagrindinį interviu klausimyną, tačiau klausimų dažnai nesilaikyta paraidžiui, labiau stengtasi prisitaikyti prie pašnekovo. Informantams, kurių gimtosios kalbos ne vien lietuvių, būdavo užduodama papildomų klausimų apie kalbų vartojimą šeimoje, mokykloje, su draugais.
___________________________________________________________________________________________

Jau minėjome, kad vykdome vilniečių tyrimą. Jo tikslasįrašyti įvairaus amžiaus ir užsiėmimo vilniečių pasakojimų apie Vilnių. Jei Jums bus įdomu, galėsiu papasakoti daugiau po mūsų pokalbio.
 
Man būtų sunku viską užsirašyti, todėl, tikiuosi, neprieštarausite, kad interviu įrašysiu į diktofoną.
 
I. APIE INFORMANTĄ
 
Pirmiausia norėčiau pateikti keletą trumpų klausimų apie Jus

1. Jūs gimėte Vilniuje, ar ne? Ar visą laiką čia gyvenote?

2. O Jūsų tėvai? Kur gimė Jūsų mama ir tėtis?

3. Ar jūs turite šeimą? Kur gimė Jūsų vyras/žmona?
 • [Jei sutuoktinis nelietuvis] Kokia kalba bendraujate namie?

4. Kiek Jums metų?

5. O ką esate baigęs/studijuojate? Kokia Jūsų specialybė, profesija? [Jei dirba] Koks Jūsų užsiėmimas, kuo dirbate dabar ir kuo dirbote anksčiau?
 
[Keletas klausimų apie informanto asmenybę]
 
6. Prieš pradedant kalbėti apie miestą, norėtųsi paklausti apie Jus, kaip vilnietį. Ką veikiate laisvalaikiu? Kokius žurnalus skaitote, kokias laidas mėgstate? Kokia kalba skaitote, žiūrite? Kaip leidžiate atostogas?

7. Sakykite, kuo Jūs žavitės, koks žmogus, vieša asmenybė ar kokio tipo žmonės Jums imponuoja?

8. Koks jūsų pažįstamų ratas, su kuo dažniausiai bendraujate?
 
II. LAISVAS POKALBIS APIE VILNIŲ
Dabar norėčiau paprašyti papasakoti apie Vilnių. Turiu keletą klausimų, nuo kurių galėtume pradėti.
 
9a. [Vyresniems informantams] Kurioje miesto dalyje gyveno Jūsų šeima, kai Jūs buvote mažas? Kaip atrodė tas rajonas?
 • Kurias miesto erdves užimdavote būdami vaikai, kai eidavot į kiemą? Kokiomis kalbomis kalbėjo jūsų kiemo draugai? Nepastebėjote, ar buvo kokių stereotipų apie skirtingas tautybes?
 • Ar Vilnius šiandien labai pasikeitęs? Kas pasikeitė labiausiai? Kaip vertinate šias permainas?
 
9b. [Visiems] Kuris Vilniaus rajonas Jums labiausiai patinka?
 • O kur gyvenate? Ar čia Jums patinka? Jei turėtumėte galimybę, ar išsikeltumėte kitur? Kur ir kodėl?
 
9c. O ar Vilnius – saugus miestas? Ar esate girdėjęs istorijų apie vagystę autobuse/parduotuvėje, įsilaužimą, apiplėšimą ar užpuolimą? Gal pačiam tai yra nutikę? Papasakokite.
 
10. Jei lygintume su kitais Lietuvos ar kitų Europos valstybių miestais, ar Vilnius kuo nors išsiskiria? Kuo? Miesto atmosfera ar išvaizda?
 • Kaip vertinate didmiesčiams įprastus ant sienų piešiamus grafičius? Kai kas juos laiko jaunimo saviraiškos, miesto kultūros dalimi, o kai kam jie atrodo aplinkos žalojimas. Kokios nuomonės būtumėte jūs?
 
11. Ar galėtumėte apibūdinti, koks yra tipiškas vilnietis? Ar jis kuo nors skiriasi nuo, pvz., tipiško kauniečio?
 • O ar keičiasi Vilniaus gyventojų sudėtis? Ar į miestą atvyksta daug naujų žmonių iš kitur? Ar jūs juos pastebite?
 • Ar galėtumėte pasakyti, kad vilniečiai yra kūrybingi, linksmi, patenkinti žmonės? Kodėl taip/ne?
 
12. O kokie žmonės gyvena Jūsų rajone? Kokie yra Jūsų kaimynai? Ar su jais bendraujate?
 • Gal yra buvę kokių nutikimų su kaimynais? Papasakokite.
 
III. TESTAS (Vilniaus kalbos tyrimo tikslais informantų, kurių viena ar abi gimtosios kalbos yra lietuvių, buvo prašoma balsu perskaityti duotą tekstą, o vėliau - atskirų žodžių poras. Ši klasikinė sociolingvistinė metodika skirta palyginti, kaip žmonės keičia kalbą didėjant kalbos kontrolės laipsniui. Bazėje pateiktuose pokalbių išrašuose testo dalis nepateikiama).

IV. VILNIAUS KALBOS YPATYBĖS
 
Tikiuosi, testas neišvargino. Turbūt supratote, kad mus domina ne tik miestas, bet ir vilniečių kalbos ypatybės, todėl dar norėčiau paklausti apie Vilniaus kalbą.
 
13. Ar galėtumėte pasakyti, kokia kalba kalbama Vilniuje? Kuo Vilniaus kalba skiriasi nuo kituose Lietuvos miestuose gyvenančių žmonių kalbos?
 • Gal galite pasakyti, kokios ypatybės būdingos vilniečių kalbai?
 • O kaip Jums atrodo, ar Kaune kalba kitaip nei Vilniuje?
 
14. O sakykite, Jūsų nuomone, televizijoje, radijuje kokia lietuvių kalbos atmaina vartojama?
[Išsiaiškinti, ar netapatina su Vilniaus kalba; jei ne – kokius mato skirtumus. Jei taip, pateikti tolesnį klausimą.]
 • Ar diktorių kalba panaši kaip Vilniaus?
 
15. Daug kas sako, kad Vilniaus kalba – tai nenorminė, nebendrinė kalba. Kokia Jūsų nuomonė?
 • O kaip vertintumėte savo paties kalbą, tokią kaip dabar kalbėjote per interviu? Kaip bendrinę ar kaip nebendrinę?
 
Ačiū!
 
[Trumpai pristatome tyrimą, paprašome sutikimo naudoti interviu moksliniais tikslais, prašome nurodyti pažįstamų, kurie galėtų būti tyrimo informantai]